موضوعات = حسابداری مدیریت
تعداد مقالات: 17
1. تحلیل به کارگیری مفهوم ارزش افزوده اقتصادی در بهایابی هدف

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 139-150

داریوش فروغی؛ محمد نوروزی


3. بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر تعدیل نامناسب هزینه‌ها

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 65-84

کاوه قادری؛ صلاح الدین قادری


4. بررسی چسبندگی هزینه های تعهدی در مقابل هزینه‌های نقدی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 85-104

مجید آذرپور؛ ثریا ویسی حصار


7. حسابداری کربن

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 69-85

ندا جعفری نسب کرمانی؛ رضوان حجازی


8. سوابق و پیامدهای کاربرد اطلاعات بها در تصمیم‌گیری

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 127-140

مرضیه توحیدی نژاد


9. اهمیت زمینه صنعت در نوع رویه‌های حسابداری مدیریت

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 81-96

هاشم ولی پور؛ هاشم کاویانی فرد


10. مدیریت سود افزایشی، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 61-80

رضیه علی خانی؛ مهدی مران جوری؛ سیده فاطمه سیدزاده


11. تحقیقات کیفی در حسابداری مدیریت با تاکید بر مبانی فلسفی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 35-55

اله کرم صالحی؛ محمدعلی احمدی؛ سمیرا هاشمی بلمیری


12. بهینه کاوی؛ دیدگاههای تئوریک، مدلها و کاربردهای آن در حسابداری

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 91-114

پریسا سادات بهبهانی نیا


13. واکاوی نارسایی‌ها و تنگناهای مربوط به نقش حسابداری در فرایند تصمیم‌گیری مدیران

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 51-68

اله کرم صالحی؛ محمد مرادی؛ شاهرخ بزرگمهریان


14. عدم تقارن در رفتار هزینه ها- چسبندگی هزینه ها; شواهد، علل و تاثیرات

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 69-92

جواد نیک کار؛ قدرت اله حیدری نژاد


15. استقرار سیستم‌های هزینه‌یابی کامل در دانشگاه‌ها– الزامات، مزایا و چالش‌ها

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 19-36

غریبه اسماعیلی کیا؛ مهناز ملانظری؛ موسی مطاعی


16. مفاهیم شهروند شرکتی و مسئولیت اجتماعی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 163-183

رضوان حجازی؛ سپیده سادات نصیری


17. سیستم و شاخص های مدیریت عملکرد پایدار

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 69-82

سید حسین سجادی؛ رحیم بنابی قدیم