موضوعات = آموزش حسابداری
تعداد مقالات: 6
2. بررسی واکنش سود در شرکت هایی با راهبردهای کسب و کار ناهمگون

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 167-197

فاطمه ژولانژاد؛ وحید بخردی نسب


3. بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری با واکنش بازار و ارزش شرکت ها

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 99-126

سحر روحی ملکی؛ عسگر پاک مرام


6. مطالعه تجربی پذیرش نرم افزارهای حسابداری در میان دانشجویان

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-28

مهدی صالحی؛ مهدی نوروزی