موضوعات = حسابداری مالی
تعداد مقالات: 32
1. تاثیر عملکرد پایداری شرکت برمازاد بازده سهام و سودآوری

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 119-138

سید عباس هاشمی؛ محمدرضا قاسمی؛ احمدرضا رفیعی شهرکی


2. رویکرد های تئوریک نسبت به شکل گیری پاداش

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 41-60

رحیم بنابی قدیم؛ سید علی واعظ


5. تأثیر مالکیت، کنترل و مدیر عامل خانوادگی بر سیاست‌های تقسیم سود

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 21-48

وحید بخردی نسب؛ حسام رحمانی؛ فاطمه ژولانژاد


6. چرایی پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در کشورهای در حال توسعه

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 87-99

منوچهر روستا؛ علی اصغر دهقانی سعدی


9. خبر خوب، خبر بد، تغییرات اعضای هیات مدیره و مدیر عامل

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 151-168

وحید ملاایمنی؛ حامد عبدی


10. مطبوعات و رسانه‌ها: واسطه‌گرهای نوین اطلاعات در بازارهای سرمایه

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 56-73

محمدرضا وطن پرست؛ ساسان مهرانی


11. تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر روی واکنش سرمایه گذاران

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 139-165

علی اصغر متقی؛ حجت غریب؛ رامین قوی پنجه


12. تأثیر بحران مالی جهانی بر اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-16

کیومرث سهیلی؛ سمانه باری؛ اسحاق بهشور


13. تاثیر حسابداری محافظه کارانه بر رابطه بین مدیریت سود و گزارشگری مالیاتی متهورانه

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 23-40

امیرعلی بندریان؛ سیدعلی واعظ؛ فرامرز مقصودی


14. پویایی اطلاعات حسابداری و مالی برای ارزشگذاری اوراق بهادار

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 83-102

محمد امری اسرمی؛ محمد علی اقایی


15. داده های بزرگ چگونه حسابداری مالی را تغییر خواهند داد؟

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 35-50

علی ثقفی؛ موسی جوانی قلندری


16. بررسی ابعاد زبان گزارشگری XBRL و سطوح پذیرش آن

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-16

مهناز نوجوان؛ مهدی محمدی؛ مهدی فیل سرایی


17. تأثیر توانایی مدیریتی بر کارایی سرمایه‌گذاری

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 97-126

داریوش فروغی؛ امین ساکیانی


18. تاثیر سررسید بدهی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 99-116

داریوش فروغی؛ امین ساکیانی


19. باورهای فلسفی گزارشگری مالی

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 81-98

سید عباس هاشمی؛ مهدی میرزائی


20. اهمیت اندازه گیری سرمایه فکری

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-19

رضوان حجازی؛ محمد علی پور


21. تبیین رابطه ساختار سرمایه، مسئله نمایندگی و عملکرد شرکت

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 133-159

ولی خدادادی؛ سجاد ویسی


24. سیاسی کاری در حسابداری و پیامدهای اقتصادی آن

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 113-138

هاشم علی صوفی