تعداد مقالات: 282
1. مروری بر تحقیقات تجربی پیرامون تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌ها

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-18

امید پورحیدری؛ رحمت اله هوشمندزعفرانیه


2. ارزیابی حاکمیت شرکتی در شرایط عدم اطمینان با استفاده از منطق فازی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-15

مهدی علی نژاد ساروکلائی؛ فاطمه افشار زیدآبادی؛ اکبر رحیمی پور


3. بهبود گزارشگری مالی و حسابرسی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-21

سید جواد حسینی؛ بهنام کرمشاهی


4. نقش صکوک اجاره و اوراق مشارکت در تأمین مالی شرکت‌ها

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-26

سید علی حسینی؛ هانیه حکمت؛ معصومه کاشف


7. تاثیر خدمات بانکداری الکترونیک بر رشد حاشیه سود شعب بانک ملت شهر مشهد

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-18

امین مزروعی راد؛ حمیدرضا صالحی؛ محمدرضا شورورزی


8. مقایسه روش‌های ارزیابی سازمان: کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل تعالی (EFQM)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-15

رضوان حجازی؛ شهره جوادی؛ سارا سادات یزدانی طبایی


9. استراتژی های نیروی حرکت، اثبات محتوای اطلاعاتی سود حسابداری

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-17

علی ثقفی؛ امیر عباس صاحبقرانی


10. ماهیت تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران؛ براساس طبقه بندی GAO

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-14

یحیی حساس یگانه؛ سمیه تقی زاده


11. رابطه سازوکارهای راهبری شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-19

کاوه مهرانی؛ سلمان بیک بشرویه؛ زهره شهیدی


12. به سوی شهروند شرکتی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-19

رضوان حجازی؛ مینا ابوحمزه


14. بررسی رابطه بین معیارهای اهرم مالی(ساختار سرمایه) و معیارهای ارزیابی عملکرد

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-18

عزیز گرد؛ حسام وقفی؛ محسن فکوری


15. مدیریت بر مبنای ارزش، راهبری شرکتی و کارآفرینی شرکت: چارچوب اقتضایی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-18

رضوان حجازی؛ زهره عارف منش


18. اهمیت اندازه گیری سرمایه فکری

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-19

رضوان حجازی؛ محمد علی پور


20. بررسی ابعاد زبان گزارشگری XBRL و سطوح پذیرش آن

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-16

مهناز نوجوان؛ مهدی محمدی؛ مهدی فیل سرایی


21. ارتباط بین چرخه عمر شرکت و خطر سقوط قیمت سهام

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-22

فرزانه حیدرپور؛ حسین رجب دری؛ علی خلیفه شریفی


22. تأثیر بحران مالی جهانی بر اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-16

کیومرث سهیلی؛ سمانه باری؛ اسحاق بهشور


23. تأثیر سرمایه فکری بر رقابت بازار محصول

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-18

مسعود طاهری نیا؛ زهرا فضل الهی دهکردی


24. مروری بر مدل‌های ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-22

غلامرضا سلیمانی امیری؛ سپیده سادات نصیری