دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تبیین مفهوم نقش گذاری در حسابداری و تأثیر آن در اجرای نوآوری های سازمانی، تجاری و اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1399

شعیب رستمی؛ غلامرضا کردستانی


2. حسابداری منابع انسانی: پیشینه، مفاهیم، معیارها و مدل های اندازه گیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1399

محسن دهمرده قلعه نو؛ بهزاد بهمن دوست؛ حمید زارعی؛ محمد سلیمانی


3. افشای «سود خیابانی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1399

مرضیه توحیدی نژاد


4. بررسی تاثیر تمرکز بازار حسابرسی بر دوره تصدی حسابرس و تاخیر گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1399

مرتضی شفعتی؛ ابوالفضل امینیان؛ حسن پاکدامن


5. بیش ارزشگذاری سهام بر هزینه بدهی شرکت‌ها با در نظر گرفتن متغیر تعدیل گر عدم‌تقارن‌اطلاعاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1399

علی رضا مومنی؛ ندا سادات نورعلی زاده اصل؛ علی اصغر صالحی


6. مروری بر اهمیت و چرایی پیش‎بینی بازده سهام؛ با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1399

میثم کاویانی؛ سید فخرالدین فخرحسینی؛ فاطمه دستیار


7. بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و کارایی کمیته حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1399

احمدصادق سلطانی نژاد؛ علیرضا رحیمی؛ کاظم شمس الدینی


8. نگرش تحلیلی به نقش بازی‌های جدی در آموزش حسابداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1399

محمد نوروزی