تعداد مقالات: 282
51. حسابداری کربن برای پایداری و مدیریت

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 99-121

رضوان حجازی؛ منیژه رامشه


52. ارزش گذاری سرمایه فکری

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 107-118

محسن زمانی گندمانی؛ مریم مهاجرانی


53. تناسب سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 107-124

مهناز ملانظری؛ عاطفه زرابی


56. نقش الگوهای رفتاری و مدل­های تصمیم­گیری در قضاوت­­ حسابرسان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 124-135

شکراله خواجوی؛ میثم نوشادی


57. کیفیت سود و معیارهای اندازه گیری آن

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 125-145

محمدحسین صفرزاده


58. هزینه‌یابی برمبنای فعالیت زمان محور: رویکردی مشتری مدار در محاسبه­ی بهای تمام شده

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 135-163

محمد توکلی محمدی؛ محمدرضا امینی؛ حمیدرضا خسروانیان


59. بحران بدهی غرب

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 137-155

شهناز مشایخ؛ سمیرا ازنایی؛ زهره عباس تفرشی


61. آثار اقتصادی همگرایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1390

شهناز مشایخ؛ صدیقه شریفی؛ فهیمه رضایی


63. مدیریت ریسک سازمانی، عوامل تعیین کننده و ارزش اجرای آن

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 15-30

احمد خدامی پور؛ رامین محرومی


64. بررسی ابهام گزارشگری مالی و توزیع بازده سهام

دوره 1، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 17-34

صابر شعری؛ پیمان سماواتی


66. چرخش اجباری حسابرس

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 17-40

طه احمدزاده


67. تطبیق گزاره های اخلاق در متون اسلامی و متون حسابداری

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 17-34

مصطفی عبدی؛ مهدی کاظمی علوم؛ علیرضا اکبری امامی


68. جهان‌شهروندی شرکتی؛ از مفاهیم تا اقدامات

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 17-34

رضوان حجازی؛ نهاله حیاتی


69. ارتباط استراتژی سرمایه­گذاری با ارزش افزوده اقتصادی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 19-36

نسیم اصولی؛ رضوان حجازی؛ هاشم ولی پور


70. سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد و ویژگی‌های شرکتی موثر بر آن

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 19-33

محسن دستگیر؛ امین یوسفی؛ کریم ایمانی


72. استقرار سیستم‌های هزینه‌یابی کامل در دانشگاه‌ها– الزامات، مزایا و چالش‌ها

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 19-36

غریبه اسماعیلی کیا؛ مهناز ملانظری؛ موسی مطاعی


73. ارتباط تنوع‌بخشی شرکتی با ارزش شرکت

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 19-34

علی رحمانی؛ شیما احمدی


74. تخصص صنعت حسابرس و پیامدهای حسابرسی

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 21-45

سید حسین علوی طبری؛ زهره عارف منش


75. مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 21-35

مریم عباس زاده؛ آزاده روشن روان؛ صدیقه عطرکار روشن