تعداد مقالات: 282
101. مروری بر ادبیات افشای اطلاعات در ایران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 35-68

علی رحمانی؛ نازنین بشیری منش


103. بررسی علل وقوع و انتشار بحران مالی جهانی با تأکید بر رویکرد پیچیدگی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 31-50

مهدی عربصالحی؛ علیرضا رهروی دستجردی؛ نرگس حمیدیان


104. تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 47-64

وحید ملاایمنی


107. داده های بزرگ چگونه حسابداری مالی را تغییر خواهند داد؟

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 35-50

علی ثقفی؛ موسی جوانی قلندری


108. ساختار سرمایه و نظریه نمایندگی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 41-66

نظام الدین رحیمیان؛ بهمن قادری؛ پیمان رسولی


110. تحقیقات کیفی در حسابداری مدیریت با تاکید بر مبانی فلسفی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 35-55

اله کرم صالحی؛ محمدعلی احمدی؛ سمیرا هاشمی بلمیری


111. نقش حسابرسی داخلی در پیاده سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 39-58

مهناز محمودخانی؛ ریحانه احمدی


112. تفکر سیستمی و کاربردهای آن در مدیریت ریسک واحد تجاری مطابق با کوزو

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 53-68

ساسان مهرانی؛ امید آخوندی


113. استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی: مزایا و چالش‌ها برای سرمایه گذاران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 47-69

جواد اورادی؛ حسین جعفری جم؛ حمید زارعی


115. بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر تعدیل نامناسب هزینه‌ها

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 65-84

کاوه قادری؛ صلاح الدین قادری


116. رویکرد های تئوریک نسبت به شکل گیری پاداش

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 41-60

رحیم بنابی قدیم؛ سید علی واعظ


117. مروری بر شواهد تأثیرگذاری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر حرفه حسابرس

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 37-56

محسن دهمرده قلعه نو؛ فاطمه صفری سرچاه؛ حمید زارعی


118. شناسایی عوامل موثر بر ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 53-67

وحید محمدی؛ غلامرضا کردستانی


119. تدوین الگو و اولویت‌بندی عوامل موثر بر افزایش کیفیت حسابرسی داخلی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 47-63

زهره حاجیها؛ حسین رجب دری


120. عدم موفقیت تحقیقات حسابداری در ارتقای حرفه‏ی حسابداری

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 51-75

سید مجتبی شفیع پو؛ شهرام دادگر


121. تأثیر اخبار و مراجع خبری بر بازار سرمایه

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 57-72

شهناز مشایخ؛ شهره حدیدی فرد؛ سرور پژمان


122. مروری بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و شاخصی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 59-84

شهناز مشایخ؛ منا قدرتی؛ فائزه محمدی


123. بانکداری الکترونیک

دوره 1، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 57-77

سید احمد خلیفه سلطانی؛ شکوفه جعفری؛ سارا یزدیان


124. حسابرسی پیوسته ابزاری موثر برای حسابرسان داخلی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1390

مهدی نیکبخت؛ صابر شعری


125. بررسی نقش اطلاعات حسابداری در بودجه و بودجه‌ریزی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 53-71

اکبر اعتباریان؛ مصطفی عمادزاده؛ علی روحانی