تعداد مقالات: 282
151. تاثیر سرمایه فکری بر شاخص‌های عملکردی شرکت‌ها

دوره 1، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 79-104

شهناز مشایخ؛ سعیده آدم پیرا؛ آمنه عابد


153. پاسخگویی و چالش افشای اطلاعات

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 73-94

داریوش فروغی؛ مجتبی سلیمانی مارشک


156. نقد مبانی اخلاقی مکتب اطلاعات

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 79-96

محمد علی آقایی؛ رضا حصار زاده؛ آمنه بذرافشان


158. نگرشی بر ابعاد فرهنگی حسابداری

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 83-108

زهره حاجیها؛ مریم سلطانی


159. نگاهی به پولشویی دربازارسرمایه

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 79-92

روزبه سرداری؛ محمد خلیل زاده


160. عدم تقارن در رفتار هزینه ها- چسبندگی هزینه ها; شواهد، علل و تاثیرات

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 69-92

جواد نیک کار؛ قدرت اله حیدری نژاد


161. بهینه کاوی؛ دیدگاههای تئوریک، مدلها و کاربردهای آن در حسابداری

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 91-114

پریسا سادات بهبهانی نیا


162. باورهای فلسفی گزارشگری مالی

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 81-98

سید عباس هاشمی؛ مهدی میرزائی


163. پیش‌بینی بازده سهام با استفاده از نسبت‌های مالی؛ کنکاشی در پژوهش‌های اخیر

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 71-92

جمال برزگری خانقاه؛ زهرا جمالی


165. پویایی اطلاعات حسابداری و مالی برای ارزشگذاری اوراق بهادار

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 83-102

محمد امری اسرمی؛ محمد علی اقایی


169. توانایی پیش‌بینی کنندگی وجه نقد عملیاتی، سود خالص و اجزای سود

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 87-109

پروین پورفخریان؛ احمد گوگردچیان؛ مجتبی کاکایی دهکردی


170. ارتباط سیاست تقسیم سود و کارایی سرمایه‌گذاری با تاکید بر چرخه عمر شرکت

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 99-120

وحید تقی زاده خانقاه؛ سعید انور خطیبی؛ رعنا شهدآور


171. چرایی پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در کشورهای در حال توسعه

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 87-99

منوچهر روستا؛ علی اصغر دهقانی سعدی


175. بررسی اثر تاخیر گزارش حسابرسی بر نوسانات قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 81-98

هاتف حاضری نیری؛ فرزاد رحیم زاده؛ سیامک شکوهی فرد