تعداد مقالات: 282
201. کارکرد اخلاقی تئوری عدالت در حسابداری

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 111-127

مهدی کاظمی علوم؛ مصطفی عبدی؛ زهرا حیدری معقول


205. بررسی نقش زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) در حسابرسی مستمر

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 131-155

جمال محمدی؛ علی خوزین


206. رابطه بین شفافیت و افشا با اندازه شرکت

دوره 1، شماره 3، زمستان 1390

علی رحمانی؛ علیا له داد


208. بررسی نقش تعدیل گر درصد مدیران غیرموظف بر رابطه بین فرصت‌های سرمایه گذاری و عملکرد مالی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 88-103

محسن اکبری؛ محمد حسن قلیزاده؛ مهسا فرخنده


209. نحوه انتخاب استراتژی‌های مذاکرات با مدیر توسط حسابرس

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 101-122

کاوه مهرانی؛ سیما یزدانی؛ پریسا سادات بهبهانی نیا؛ هدی اسکندر


210. بررسی تأثیر عوامل درونی برتغییرات قیمت سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 103-138

پرویز سعیدی؛ حسین اسلامی مفیدآبادی؛ سیدمحمدرضا خلیل زاده


212. ساختارهای خطی و غیر خطی در پیش بینی بازده سهام

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 109-122

احمد مدرس؛ محمد باقر کهن سال


213. هموارسازی سود؛ مروری جامع بر مفاهیم با تاکید بر تحقیقات داخلی و خارجی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 111-128

علی ثقفی؛ وحید محمدرضاخانی


214. سیاسی کاری در حسابداری و پیامدهای اقتصادی آن

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 113-138

هاشم علی صوفی


215. کاربرد تئوری حسابداری ذهنی (از تئوری تا عمل)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 117-133

رحیم بنابی قدیم؛ حسین کرباسی یزدی


217. تاثیر عملکرد پایداری شرکت برمازاد بازده سهام و سودآوری

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 119-138

سید عباس هاشمی؛ محمدرضا قاسمی؛ احمدرضا رفیعی شهرکی


219. اجتناب از مالیات، نحوه اندازه گیری و عوامل موثر بر آن

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 121-142

عبدالله خانی؛ کریم ایمانی؛ امین یوسفی


221. حسابداری ذهنی و رابطه‌ی آن با مدیریت پورتفوی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 123-136

غلامرضا سلیمانی امیری؛ لیلا زراعتی؛ نرگس گودرزی


223. فراتحلیل در تحقیقات حسابداری

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 125-147

مهدی مران جوری؛ جهانگیر رضوانی


225. سوابق و پیامدهای کاربرد اطلاعات بها در تصمیم‌گیری

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 127-140

مرضیه توحیدی نژاد