تعداد مقالات: 282
276. خبر خوب، خبر بد، تغییرات اعضای هیات مدیره و مدیر عامل

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 151-168

وحید ملاایمنی؛ حامد عبدی


279. رابطه هزینه بدهی با حاکمیت شرکتی در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 85-112

فرزین رضایی؛ لیلا افروزی


281. نظام رتبه‌بندی اعتباری شرکتها در دنیا

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 131-148

شهناز مشایخ؛ سیده سمانه شاهرخی