استفاده از فناوری اطلاعات در حسابرسی مستقل در ایران؛ موانع و مشکلات

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد حسابداری مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صبح صادق اصفهان،

چکیده

امروزه بر اثر افزایش کارایی و اثربخشی فناوری اطلاعات، افزایش هزینه‌های حسابرسی، فعال شدن بازار سرمایه و ضرورت نیاز به اطلاعات دقیق و بهنگام، استفاده از فناوری اطلاعات در حرفه حسابرسی مقرون به صرفه شده است و شرکت‌های حسابرسی به منظور همراه شدن با این شرایط، نیازمند تغییر تکنیک‌ها و روش‌های سنتی خود هستند. حرفه حسابرسی ایران، گرچه تاثیر فناوری اطلاعات بر حرفه و اهمیت آن را درک می‌کند اما به کندی به آن واکنش می‌دهد و متأسفانه در حال حاضر عمدتاً حسابرسی بر اساس شیوه سنتی صورت می‌گیرد و کارهای حسابرسی بطور عمده دستی و براساس شیوه‌های قدیمی انجام می‌شود. لذا در این مقاله سعی شده است به بررسی استفاده از فناوری اطلاعات در حرفه‌ی حسابرسی مستقل ایران و موانع و مشکلات اجرایی شدن آن پرداخته شود، برای این منظور ابتدا به تعریف اصطلاح فناوری اطلاعات پرداخته می‌شود سپس به ضرورت بکارگیری فناوری اطلاعات در حسابرسی و رابطه‌ی بین حسابرسی و فناوری اطلاعات می‌پردازد و در ادامه حسابرسی مستمر که نتیجه استفاده از فناوری اطلاعات در عصر تجارت الکترونیک است تشریح می‌گردد، موانع و مشکلات استفاده از فناوری اطلاعات در حرفه حسابرسی مستقل ایران بیان شده و در نهایت راه‌حل‌هایی برای مشکلات موجود ارائه می‌گردد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Utilization of the Information Technology in External Audit in Iran, Problems and Constraints

نویسنده [English]

  • Zohre Mahmoud Dehnavi
Accounting Master of Non-profit Higher Education Institution Sabah Sadegh Isfahan,
چکیده [English]

Nowadays, due to increasing efficiency and effectiveness of Information Technology (IT) , increasing of audit costs, activation of capital market and need to detailed and timely information, utilization of Information Technology in auditing profession is affordable and auditing firms must change traditional materiel and system. Though external audit in Iran, learn the effect of Information Technology on auditing profession it but slowly react to it and significantly, auditing is done by manual and old methods. So this papers study the obstacles of Information Technology in external audit in Iran. For this, the Information Technology concept is defined, then the necessity of utilization of Information Technology in auditing and relationship between Information Technology and auditing is reviewed and in the following continuous auditing is explained that result from using of Information Technology in Electronic E-Commerce. Problems and constraints of Information Technology utilization in external auditing in Iran is expressed and finally is proposed solution for these problems. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology (IT)
  • External Audit
  • Continuous auditing
  • Iran
خواجوی، شکرالله و حلاج، محمد. (1389). نقش فناوری اطلاعات در حرفه حسابرسی. فصلنامه حسابرس، 12 (51)، 108-112.

دهقان خانقاهی، بیتا. (1389). تاثیر متقابل حسابداری مدیریت و فناوری اطلاعات نوین. چهارمین همایش سالانه دانشجویان حسابداری ایران در مرکز آموزش عالی رجاء قزوین، اردیبهشت 1389.

دهقان، مهدی، گلی، عباس و افسای، اکرم. (1391). بررسی نقش فناوری اطلاعات در حرفه حسابداری و حسابرسی. همایش منطقه‌ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینو دشت، اردیبهشت 1391.

فرقاندوست حقیقی، کامبیز و عبداللهی، مجید. (1388). بررسی موانع استفاده از منطق فازی در حسابرسی مستقل ایران. فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری، 5 (19)، 4-9.

کوپائی حاجی، مهدی. (1387). حسابرسی مستمر، فنون و مدل ها. فصلنامه دانش حسابرسی، 8 (27)، 17-27.

کیان خواه، احسان. (1390). حسابرسی فناوری اطلاعات. ماهنامه حسابرس، 14 (60)، 28-42.

مداحی، آزاده. (1389). گفتگو با موضوع نقش فناوری اطلاعات در انتشار واعتباردهی به اطلاعات مالی. فصلنامه حسابرس، 12 (51)، 50-52.

مرادی، مهدی و منوچهری، محمد. (1387). حسابرسی مستمرحسابرسی آینده. فصلنامه دانش حسابرسی، 8 (27)، 42-57.

مهدوی، غلامحسین و کریمی، زهره. (1393). بررسی عوامل مؤثر بر تمایل حسابرسان در استفاده از دستاوردهای فناوری اطلاعات، دیدگاه‌های حسابرسان مستقل. فصلنامه دانش حسابداری، 5 (16): 31-7.

مهدوی، غلامحسین و منصوری، شعله. (1389). فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر بهبود کیفیت حسابرسی. فصلنامه حسابرس، 12 (51)، 82-88.

مهدی پور، علی و غفاری، محمد جواد. (1389). تأثیر فناوری اطلاعات بر حسابرسی. فصلنامه حسابدار رسمی (9)، 75-80.

میزگرد حسابرسان و فناوری اطلاعات. (1389). فصلنامه حسابرس، 12 (51)، 24-35.

میزگرد دستیابی به فناوری روز در حسابرسی؛ موانع و مشکلات. (1390). ماهنامه حسابرس، 14 (60)، 28-42.

ناظمی، احمد. (1389). گفتگو با موضوع بکارگیری فناوری‌های نوین در حرفه حسابرسی. فصلنامه حسابرس، 12 (51)، 50-52.

نیکخواه آزاد، علی. (1379). بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی، سازمان حسابرسی، چاپ دوم.

Hoffer,R. M. (2007). The value of Continuous Auditing. EDPACS, 35 (6) ,. 1-18.

Mihalcescu,C. L. and ,Lacob,L. (2008). Information Technology on Management Information system. working paper,www. ssrn. com.

Ramaswamy,V. and J. Leavins (2007). Continuous Auditing,Digital Analysis,and Benford,s Law. Internal Auditing,22 (4) , 25-31.

Rezaee,Z. Elam,R. and A. Sharbatoghlie. (2001). Continuous Auditing: the Audit of Future. Managerial Auditing,16 (3) , 150-158

The Canadian Institute of chartered Accountants and the American Institute of certified public Accountants,Continous Auditing,research report. The Canadian Institute of chartered Accountants,1999