ارتباط تنوع‌بخشی شرکتی با ارزش شرکت

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه الزهراء (س)،

2 دانشجوی دکتری دانشگاه الزهراء (س)،

چکیده

با توجه به افزایش رقابت جهانی و شرایط پیچیده‌ی محیط کسب‌وکار، شرکت‌ها به‌منظور استفاده از مزایای هم‌افزایی اقدام به متنوع سازی کسب‌وکار خود می‌نمایند. طی دهه‌ی 1950 و 1960 تعداد زیادی از شرکت‌ها به امید دستیابی به مزایای تنوع‌بخشی اقدام به متنوع سازی کسب‌وکار خود نمودند. تئوری‌های توسعه‌یافته تا اواخر دهه‌ی 1970 به‌طورکلی تنوع‌بخشی را فعالیتی مفید قلمداد کردند درحالی‌که پژوهش‌های صورت گرفته پس‌ازاین دوران با اشاره به هزینه‌های این اقدام ، عمدتاً تنوع‌بخشی را فعالیتی قلمداد کردند که منجر به کاهش ارزش شرکت‌ها می‌شود. این دیدگاه صفر و یکی چندان دوام نیاورد و مطالعات بعدی نشان داد که تنوع‌بخشی به‌خودی‌خود ارزش‌آفرین یا کاهنده‌ی ارزش نیست بلکه تأثیر آن بر ارزش، از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است و شرایط مختلف اقتصادی، صنعتی و ساختارهای حاکمیتی بر ارزش این استراتژی تأثیرگذار است. بنابراین نگرش مطلق به این استراتژی صحیح به نظر نمی‌رسد. به‌طورکلی اثربخشی این استراتژی به این امر بستگی دارد که آیا منافع تنوع‌بخشی بیش از هزینه‌های این اقدام است یا خیر. در این مقاله تلاش می‌شود پژوهش‌های صورت گرفته در خصوص تنوع‌بخشی شرکتی مرور شود و انگیزه‌ی شرکت‌ها برای اقدام به تنوع‌بخشی و تأثیر این اقدام بر ارزش شرکت‌ها مورد بررسی قرار گیرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relation between Corporate Diversification and Firm Value

نویسندگان [English]

  • Ali Rahmani 1
  • Shima Ahmadi 2
1 Associate Professor at Alzahra University
2 Ph.D. student of Alzahra University
چکیده [English]

Considering the increasing global competition and complex global environment,in order to use benefits of synergy, firm diversify their business. During the 1950s and 1960s many corporations hoping to achieve benefits of diversification attempts to diversify their business. Theories that developed by the late 1970s ,generally considered diversification as a beneficial strategy, while some studies after this period, referring to the costs of this action, mainly considered diversification as an activity which led to the depreciation of firm value. This view doesn’t last for a long time and subsequent studies showed that corporate diversification alone does not drive the discount or premium, rather the effect on value differs from firm to firm and is heterogeneous across certain industry settings, economic conditions and governance structures. So absolute attitude to this strategy does not seem correct .In general the effectiveness of this strategy depends on whether the benefits of diversification exceeds the costs of the action or not .In this study it will be tried to review previous studies about corporate diversification and firm’s incentives of diversification and further more the impact of this action on firm value will be examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate diversification
  • Discount
  • Firm value
  • Internal capital markets