مطبوعات و رسانه‌ها: واسطه‌گرهای نوین اطلاعات در بازارهای سرمایه

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت،

2 دانشیار حسابداری، دانشگاه تهران،

چکیده

ددر این مقاله به مرور کلی نقش مطبوعات و رسانه ها در بازارهای مالی پرداخته می شود. بررسی نقش رسانه ها و شناسایی انگیزه‌های آنها برای پوشش‌های خبری می‌تواند تاثیر مهمی بر فرایند تصمیم‌گیری داشته باشد. رسانه‌ها با افزایش شفافیت خبرها می‌توانند کاهش هزینه کسب اطلاعات برای معامله‌گرها و تاثیر بهتر اطلاعات در قیمت‌های سهام را منجر شوند. انتشار گسترده اطلاعات مهم حسابداری باید منجر به افزایش شفافیت خبرها شود که نتیجه آن کاهش هزینه کسب اطلاعات برای معامله‌گرها و تاثیر بهتر اطلاعات در قیمت‌ها خواهد بود. بنابراین، بررسی حلقه ارتباطی بین مدیران و سرمایه گذارها می تواند برای تبیین نوع رفتار سرمایه‌گذاران مفید واقع شود. مطبوعات تجاری بازارهای سرمایه را با دو روش جداگانه تحت تأثیر قرار می‌دهند. اول، به عنوان اشاعه‌دهنده اطلاعات شرکت‌ها بهتر از هر منبع دیگری عمل کنند. دوم، می‌توانند به عنوان ایجادکننده اطلاعات از طریق تولید اطلاعات جدید برای کنش‌گران بازار سرمایه نقش مهمی ایفا نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Press and the Media: New Information Intermediaries in the Capital Markets

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Vatanparast 1
  • Sasan Mehrani 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
2 Associate Professor of Accounting, University of Tehran
چکیده [English]

In this article, we review the role of the press in the financial markets. It is important to identify the press coverage and their motivations role because it could have a significant impact on the decision making process. The press can reduce costs by increasing the transparency of information for traders. Also they will lead to better information by the impact on the stock prices. The Press and the Media can affect the capital markets through two separate ways. First, they could provide many information by disseminating role better than any other sources. Second, they could generate new information via creation of new content.The Press and the Media can affect the capital markets through two separate ways. First, they could provide many information by disseminating role better than any other sources. Second, they could generate new information via creation of new content.Second, they could generate new information via creation of new content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Press coverage
  • Pricing
  • Accounting Information
  • Disseminating role
  • Creative role