سهام خزانه و بررسی تطبیقی ضوابط و مقررات آن

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه الزهراء (س)،

2 کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراء (س)

3 کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراء (س)،

چکیده

اوراق بهادار مورد معامله در بورس‌های جهان بسیار متنوع است و به‌طور پیوسته ابزار معاملاتی جدیدی ایجاد می‌شود که عمدتاً جهت مصون‌سازی یاپوشش خطر، تأمین مالی، کسب بازده بالاتر و... به کار می‌روند؛ اما در ایران اوراق بهادار از تنوع چندان زیادی برخوردار نیست، تا جایی که تا سال 1394، بازخرید سهام توسط شرکت‌ها در ایران ممنوع بود؛ اما با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب مورخ 01/02/1394) ممنوعیت بازخرید سهام در ایران مرتفع شد. در این مقاله سعی بر آن است که ضمن معرفی سهام خزانه، ضوابط و مقررات حاکم بر آن در کشورهای مختلف و در ایران به صورت تطبیقی تشریح گردد. از جمله نکات کلیدی که در این مطالعه تطبیقی مورد تأکید قرار می‌گیرد، مقایسه تعریف سهام خزانه، رکن صادرکننده مجوز بازخرید و فروش آن، ویژگی‌ها و محدودیت‌های سهام خزانه و نیز الزامات افشا در کشورهای مختلف از جمله کشور ایران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Treasury Stock and Comparative Study of Its Regulations

نویسندگان [English]

  • Azam Valizade 1
  • Farzane Keimasi 2
  • Fatemeh Shabani Ab Bakhsh 3
1 Assistant Professor of Accounting at Al-Zahra University
2 Master of Science (Al-Zahra University)
3 Master of Science (Al-Zahra University)
چکیده [English]

Securities that traded on the stock exchanges of the world is very diverse, And continually new trading instruments create that they are used to cover risk, financing, and earn higher returns…. But the securities has not so much diverse in Iran, as far as the year 1394, stock repurchases were forbidden by companies listed in Tehran Exchange. But according to the law on Elimination of barriers to competitive production and improve the country's financial system (adopted on 01.02.1394) was elevated ban on stock repurchases in companies listed in Tehran Exchange. In this paper, we try to describe the introduction of stock repurchase, rules and provisions in different countries and in Iran comparatively. Comparison the definition of stock repurchase, Certification pillar redeem and sell it, and features and limitations of treasury stock and disclosure requirements in various countries, including Iran are among the key words that emphasized in this comparative study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Treasury stock
  • Stock repurchase program
  • Open market stock repurchase