تحقیقات کیفی در مالی

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت مالی،‌ دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

چکیده

این مقاله به دنبال ارائه یک دیدگاه کلی نسبت به تحقیقات کیفی در رشته مالی است تا بتواند محققان این رشته را جهت کاربرد یک رویکرد چند وجهی نسبت به مباحث جاری در تحقیقات مالی تشویق نماید. امروزه محققان علوم اجتماعی دریافته اند که سوال (های) تحقیق می بایست تعیین کنند که بهترین پارادایم برای یک تحقیق کدام است. تصور نمایید اگر منابع داده های تجربی شامل اظهارات افراد مصاحبه شونده باشد چه برکاتی برای رشته مالی به ارمغان خواهد آورد. هدف از نگارش این مقاله تاکید بر انجام تحقیقات جاری در زمینه مالی برمبنای کاربرد روشهای کیفی و ایجاد نگاهی تازه به این رویکرد بعنوان مکملی ذی قیمت یا پیش درآمدی برای دیگر روشهای موجود می باشد. محققان حوزه علوم اجتماعی همواره باید استفاده از روشهای برخوردار از بالاترین سطح استاندارد را توسعه داده و یا به آنها متعهد باشند. از انتخاب ساده یک طرح تحقیق شامل تکنیک های تحقیقاتی مختلف پرهیز نموده، و ترجیحاٌ اجازه داده شود سوالات تحقیق در جهتی مطرح شوند که برای تحقیق مورد نظر بهترین باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Qualitative Research in Finance

نویسنده [English]

  • Mohammad Azad
Ph.D. Student of Financial Management, Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

Abstract
This paper provides an overview of qualitative research to encourage finance researchers to apply a more diverse approach to current research practices. Social science researchers recognize that research questions should determine what research paradigm is best for each study. Imagine the benefits to finance if the empirical sources of data are expanded to include what people have to say, which then allows to explore the complex reasoning behind these conversations. It is the intent of this paper to enhance current research practices in finance through the use of qualitative methods and to view this approach as an invaluable supplement or prelude to existing practices.
For social science researchers it is their duty to promote and adhere to the highest standards of practice. They must avoid the convenience of cherry picking a design for their study from various research techniques. Rather, they should allow the research questions to determine what path is best for each study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Applied ethnography"
  • "Content Analysis"
  • "Social Constructivism"
  • "Grounded Theory"
  • "Critical Change"