مروری بر مدل‌های ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه الزهراء (س) نویسنده مسئول

2 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه الزهراء (س)،

چکیده

رشد و توسعه اقتصاد، افزایش شرکت‌های سهامی و تفکیک مدیریت از مالکیت، و در پی آن مسائل نمایندگی باعث اهمیت و توجه اندازه‌گیری عملکرد مالی شرکت‌ها شد. شرکت‌های سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از مهمترین شرکت‌ها در بازار سرمایه از دهه ١٨٩٠ میلادی در ایالات متحده آمریکا مطرح شد. به تدریج در سایر کشورهای جهان تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گرفت. در ایران نیز از دهه 1340 شمسی این‌شرکت‌ها وارد دنیای تجارت شدند. گستردگی شرکت‌های‌ سرمایه‌گذاری به حدی رسید که بخش مهمی از بازارهای سرمایه تلقی شده و بسیاری سرمایه‌گذاران از خدمات این شرکت‌ها استفاده می‌نمایند. بسیاری از سرمایه‌گذاران، زمان کافی، توان مالی، یا تخصص لازم را در ایجاد پرتفوی مناسب ندارند. از این رو انجام این مهم را به شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌سپارند، بنابراین ارزیابی عملکرد مالی این شرکت‌ها برایشان اهمیت والایی دارد. از دیرباز تلاش‌های زیادی برای دستیابی به معیاری جهت ارزیابی عملکرد این شرکت‌ها در جهان صورت گرفته تا امکان ارزیابی بهتر عملکرد را برای سرمایه‌گذاران این شرکت‌ها فراهم نماید. هدف تحقیق حاضر این است که مدل‌های مطرح و معیارهای موجود ادبیات جهان را مورد بررسی قرار داده و با توجه به شرایط و فعالیت‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری در ایران، تحلیلی بر امکان استفاده از آن‌ها در مسیر ارزیابی عملکرد آن‌ها داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Review of Financial Performance Evaluation Models of Investment Companies

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Soleimani 1
  • Sepideh Sadat Nasiry 2
1 Associate Professor of Accounting at Alzahra University
2 Ph.D. student of Alzahra University
چکیده [English]

Economic growth and development, increased corporate and separating management from ownership, and subsequently agency issues, drew attention to the company's financial performance. Investment company as one of the premier companies of the capital market was introduced in the United States of America in the 1890s. Gradually investment company established in other countries. In Iran, they were entered the business world since1961. The importance of investment company is to the extent that is considered an important part of the capital markets and many investors use the services of these companies, because they don’t have enough time, financial resources, or necessary expertise to create a proper portfolio. So they depute it to investment company. As a result it is worthwhile and important for them to evaluate the company's financial performance. Many attempts have long been to achieve a model to evaluate the performance of the company in the world to provide investors a better assess of performance. This study is aimed to study these models and measures of performance evaluation in literature, in order to analyses the possibility of using them to evaluate performance of Iranian investment companies according to their circumstances and activities in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • Investment companies
  • financial performance