شبکه‌های اجتماعی ؛بازار سرمایه و گزارشگری مالی

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه الزهراء (س)، نویسنده مسئول

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تهران

چکیده

تعداد زیادی از افراد در جهان، از شبکه‌های اجتماعی به منظور برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات استفاده می‌کنند. شبکه های اجتماعی، پایگاه‌های داده‌ بزرگی هستند که رفتار جامعه را منعکس می‌کنند. اطلاعاتی که از طریق شبکه‌های اجتماعی بدست می‌آیند، داده‌های بزرگ نامیده می‌شوند. تحقیقات دانشگاهی بسیاری در حوزه‌ی داده‌های بزرگ تولید شده توسط شبکه‌های اجتماعی انجام شده است که هدف کلی آن‌ها، درک بهتر رفتار جامعه است. در این پژوهش به استفاده از شبکه‌های اجتماعی و داده‌های بزرگ در حوزه بازار سرمایه پرداخته‌شده‌است. از منظر مالی رفتاری، احساسات سرمایه‌گذاران، عامل نوسانات بازار است. در این چارچوب، شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان ابزار نوینی برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به احساسات جامعه و درک رفتار سرمایه‌گذارن، مطرح هستند. از سوی دیگر، استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افشای اطلاعات شرکت و گزارشگری، اطلاعاتی به موقع را فراهم می‌آورد که منجر به افزایش کارایی بازار می‌گردد. این پژوهش به معرفی شبکه‌های اجتماعی و مکانیزم‌های تبادل اطلاعات از شبکه‌ها به بازار سرمایه و گزارشگری مالی و افشا از طریق شبکه‌های اجتماعی پرداخته، نتایج چند مقاله مهم مطرح کرده و چالش ها و چشم‌انداز مقالات آتی را بیان نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Social Media; Capital Market & Financial Reporting

نویسندگان [English]

  • Seid Ali Hosseini 1
  • Mahin Khoeini 2
1 Assistant Professor of Accounting, Al-Zahra University, Corresponding Author
2 Graduate Student of Accountancy, University of Tehran
چکیده [English]

People from all over the world use social media to facilitate communication and content sharing. Social media is a great database of society’s behavior. Data provided by social media, so-called “big data”. Many academic research have been accomplished in this field. The goal is clear - to better understand the behavior of a society. This paper study the use of social media and big data in the field of capital markets. Behavioral finance considers investor’s sentiment as a factor of capital market volatility. In this context, social media is a new and exciting tool to collect the data about society and individuals sentiment. On other hand, social media usage for information disclosure and reporting transfer corporate information to stakeholders in a timely manner. Timeliness enhances efficiency of capital markets. This paper provides an understanding of social media and transmission mechanism between social media and capital market and using Social media to report and disclose financial results. Subsequently, the main papers and their findings, challenges and future prospect are summarized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Media
  • Information demand
  • Transmission mechanism
  • financial reporting