ریسک سقوط قیمت سهام و اثر آن بر رقابت بازار محصول

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری

2 مربی پیام نور، مرکز شهرکرد

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ریسک سقوط قیمت سهام بر رقابت بازار محصول شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور داده­های مربوط به 100 شرکت عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1383 الی 1395 مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه­ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده­های تابلویی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد با افزایش ریسک سقوط قیمت سهام، رقابت بازار محصول کاهش می‌یابد. وجود چنین رابطه را می‌توان در عدم تقارن اطلاعاتی و نبود شفافیت کامل در گزارشگری مالی مطرح کرد که انتشار یکباره اطلاعات منفی به بازار و افزایش ریسک سقوط قیمت سهام، باعث می‌شود که تحلیل گران مالی در پیش بینی‌های خود درباره عملکرد شرکت تجدید نظر کرده و کیفیت شرکت‌ها را پایین ارزیابی کنند و از این طریق شرکت مزیت رقابتی در بازار را از دست بدهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Stock Price Crash Risk on Product Market Competition

نویسندگان [English]

  • zahra fazlolahi dehkordi 1
  • farshid ahmadi 2
1 msc accounting
2 Faculty PNU
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the effect of stock price crash risk on product market competition of listed companies of Tehran Stock Exchange. In this study, the information of 100 stock companies during the period of 2004-2014, based on the combined data were analyzed. Results of this study showed that there is a significantly negative relationship between stock price crash risk and product market competition. The existence of such a relationship can be explained by the information asymmetry and the lack of transparency in financial reporting. dissemination of negative information to market and the increased stock price crash risk cause that financial analysts revise their opinion about of company’ performance and evaluate negatively situation of company. In this way, the company will lose competitive advantage in the market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive advantage
  • Product Market Competition
  • Stock price crash risk