بررسی چسبندگی هزینه های تعهدی در مقابل هزینه‌های نقدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، مؤسسه آموزش عالی کار، دانشکده مدیریت و حسابداری، قزوین، ایران

چکیده

پژوهش­ های اخیر درباره رفتار هزینه­ ها بیانگر این است که میزان کاهش هزینه­ها هنگام کاهش فروش، کمتر از میزان افزایش هزینه­ ها هنگام افزایش فروش است. این رفتار نامتقارن هزینه­ ها، چسبندگی هزینه­ ها نام گرفت. در این مطالعه به این موضوع پرداخته می­ شود که آیا هزینه‌های تعهدی می‌توانند به­ عنوان نماینده­ای مناسب برای هزینه‌های نقدی در ادبیات هزینه‌های نامتقارن، به­ کار گرفته شوند؟ همچنین، آیا یک انتخاب گزارشگری مثل استهلاک، سطح چسبندگی هزینه را تحت تأثیر قرار می‌دهد یا خیر. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، مقایسه چسبندگی هزینه های تعهدی و هزینه­های نقدی و تأثیر هزینه استهلاک در بروز پدیده چسبندگی هزینه ­ها در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. بدین منظور، دو فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده­های مربوط به 91 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران (که با استفاده از روش نمونه­برداری حذفی سیستماتیک انتخاب شده است) برای دوره زمانی بین سال­ های 1381 تا 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده ­های ترکیبی معمولی، بررسی و آزمون شد. نتایج پژوهش نشان می­ دهد که هزینه­ های تعهدی به­ طور معناداری چسبندگی بیشتری نسبت به هزینه‌های نقدی دارند. همچنین، هزینه­ های عملیاتی بعد از کسر استهلاک چسبندگی کمتری نسبت به هزینه­ های عملیاتی قبل از کسر استهلاک دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating on sticky Accruals Costs versus Costs paid in cash

نویسندگان [English]

  • Majid Azarpour 1
  • soraya weysihesar 2
1 MSc. of Accounting
2 MSc. of Accounting
چکیده [English]

Recent research of expense behavior showed that expenses increase more quickly with an increasing activity level than they decrease with a declining activity level. The term expense stickiness captures an asymmetric expense behavior. In this research, we test whether reported expenses and costs paid in cash may be used interchangeably for estimating cost stickiness. We further test whether a noteworthy reporting choice as depreciation influences the estimated level of stickiness. The main goal of this research is to compare sticky accruals costs, costs paid in cash and the effect of depreciation costs of emergence of costs stickiness phenomenon among firms accepted in Tehran Stock Exchange. For this purpose, two hypotheses were developed for this issue and data were analyzed for 91 members of Tehran stock exchange (selected by systematic elimination sampling method) for the period of 2004 to 2015. The regression model was tested and tested using conventional combination data. Results of this research indicated that accruals costs are significantly stickier than costs paid in cash. Moreover, operating costs after deducting depreciation are less sticky than operating costs before deducting depreciation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accruals Costs
  • Costs Paid in Cash
  • Costs Stickiness
  • Depreciation Expenses