رویکرد های تئوریک نسبت به شکل گیری پاداش

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 دکترای گروه حسابداری، واحد هشترود،دانشگاه آزاد اسلامی، هشترود، ایران

2 دانشیار حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

برنامه­های انگیزشی در قالب پاداش برای ایجاد منافع مشترک و هم راستا کردن منافع مدیران با منافع سهامداران می­باشد. طراحی و اجرای درست برنامه انگیزشی نیازمند کسب شناخت کافی از عوامل، نظریه­ها و دیدگاه­های تئوریک در حوزه برنامه­های انگیزشی و پاداش­دهی مدیران است. زیرا برنامه انگیزشی بدون پشتوانه تئوریک و یا بدون هم­خوانی با مبانی تئوریک، به­طور حتم سبب کاهش مشکلات نمایندگی، انگیزش برای بیشینه کردن ارزش شرکت و منافع همه­گروه­های ذینفع نخواهد شد. به عبارتی آگاهی از مبانی تئوریک انگیزش مدیران، می­تواند به پژوهشگران و تدوین­کنندگان استاندارد در پاسخگویی به سوال­هایی در درباره اینکه؛ چه مقدار پاداش باید به مدیران پرداخت شود؟ پاداش چگونه باید پرداخت شود؟ و یک برنامه یا قرارداد پاداش چگونه تحت تأثیر ابعاد و باورهای اجتماعی قرار می­گیرد؟ کمک کند. در این مقاله، رویکرد­های تئوریک در طراحی وشکل­گیری پاداش مدیران در قالب سه رویکرد ارزشی، نمایندگی و نمادین، معرفی گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Theoretical approaches to the formation of compensation

نویسندگان [English]

  • rahim bonabi ghadim 1
  • Sayed ali vaez 2
1 دکترای گروه حسابداری، واحد هشترود،دانشگاه آزاد اسلامی، هشترود، ایران
2 دانشیار حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده [English]

Incentive programs in compensation form are for mutual interests and aligns the interest’s managers with shareholders. Designing and implementing an incentive program in right way, requires sufficient knowledge of theory and theoretical perspectives in the area of incentive plans and executives’ compensation. So motivational programs without theoretical backing or without consistent with the theoretical foundations, necessarily will not be lead to reduction of agency problems and therefore will not motivate to maximize corporate value and the interests of all stakeholder groups. In other words, with knowledge of the theoretical foundations of executive’s motivation, can help researchers and standard setter’s that answer to questions about the following; how much compensation should be paid to managers? How should rewards be paid? And a rewards program or contract how are influenced by social beliefs? In this article theoretical approaches in design the executive compensation has been introduced in form of three approaches, value approach, agency approach and symbolic approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Executive compensation
  • Motivational Plans
  • value approach
  • agency approach and symbolic approach