مروری بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و شاخصی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه الزهرا، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه الزهرا، ایران

چکیده

این مقاله به معرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، شروط موفقیت، مزایا، معایب و انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ارزیابی عملکرد صندوق‌ها و ضرورت تشکیل آن‌ها در ایران، رابطه بین این صندوق‌ها و توسعه اقتصادی و مروری مختصر بر صندوق‌های شاخصی می‌پردازد.صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به عنوان ابزاری در بازار ثانویه شناخته شده اند.انتخاب پرتفوی اوراق بهادار این صندوق‌ها در کشورهای اسلامی، به ویژه‌ای ران با محدودیت‌هایی روبه رواست؛ این صندوق‌هاضمن رعایت فقه اسلامی باید به گونه‌ای طراحی شوند که از سوددهی مطلوب واقبال عمومی نیز برخوردار باشند. قابلیت بازخرید واحدها به وسیله صندوق یا به عبارت دیگر نقدینگی بالای واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها وهمچنین تنوع فعالیت براساس اهداف سرمایه‌گذاران، استفاده از مدیریت تخصصی در اداره سبد، کاهش هزینه‌های کارگزاری و عملیاتی در مقایسه با معامله‌های کوچک سرمایه‌گذاران و کاهش خطر سرمایه‌گذاری از راه مالکیت در سبد مالی متنوع از جمله مزیت‌هایی است که باعث جلب مردم به سوی سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها می‌شود

کلیدواژه‌ها