ابعاد حسابداری ذهنی، ریشه‌ها و کاربردها

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)

2 دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

چکیده
اغلب تئوری‌های اقتصادی بر این اساس بنا شده‌اند که افراد در رویارویی با رویدادهای اقتصادی مختلف به صورت منطقی عمل می‌کنند و کلیه اطلاعات موجود، در فرایند ارزیابی آن‌ها منظور می‌شود. مشاهده رفتار تصمیم‌گیری افراد در تحقیقات مختلف، موجب تردید در این تئوری‌ها شده و نشان‌ داده است که در اغلب موارد، افراد در تصمیم‌گیری به صورت منطقی رفتار نمی‌نمایند. یکی از تئوری‌هایی که به منظور توجیه رفتار غیرمنطقی افراد در تصمیم‌گیری مطرح گردیده است؛ تئوری حسابداری ذهنی است. بر مبنای این تئوری، فرد نگاه کلان خود به مجموعه سرمایه گذاری‌های را از دست می‌دهد و تلاش می‌کند تا تعادلی بین زمان لذت بردن از منافع سرمایه‌گذاری و یا خرید کالا و خدمات و درد ناشی از پرداخت ایجاد نماید. این تئوری عنوان می‌نماید که افراد، بودجه‌های جداگانه‌ای را برای مصارف ضروری و غیر ضروری خود دارند و مبلغ معینی از سود را بر حسب منبع تامین آن ممکن است به مصارف متفاوتی برسانند. در این مقاله کوشش شده است تا به ابعاد مختلف حسابداری ذهنی و ریشه‌های آن، کاربردها و تحقیقات مختلف در این حوزه پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dimensions of Mental Accounting,It's Roots and Applications

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Amirsoleimani 1
  • Farzaneh Yousefi Asl 2
1 Faculty of Alzahra University
2 Ph.D. student of Alzahra University
چکیده [English]

Most economic theories accordingly have been established in the face of rational decision making and all information contained in their evaluation process. Study of Decision-making behavior of individuals in different researches led to doubt these theories and show that in most cases, people do not behave in a logical way. One theory that has been proposed to explain the unreasonable behavior of people in decision-making is mental accounting theory. Based on this theory, people loses a grand look to the set of their investment And tries to balance between time of enjoying of investment and the pain of paying. This theory suggests that people, separate budgets for their necessary expenses and unnecessary amount of profits according to the source of it. In this paper we attempt to explain the various aspects of mental accounting and it’s roots, applications and researches are needed in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental accounting
  • Expected utility theory
  • Fungibility principal
  • Expectancy theory