دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 28، بهار 1397، صفحه 1-172 (پیاپی 28) 
4. حسابداری کربن

صفحه 69-85

ندا جعفری نسب کرمانی؛ رضوان حجازی


5. توانایی پیش‌بینی کنندگی وجه نقد عملیاتی، سود خالص و اجزای سود

صفحه 87-109

پروین پورفخریان؛ احمد گوگردچیان؛ مجتبی کاکایی دهکردی


6. کارکرد اخلاقی تئوری عدالت در حسابداری

صفحه 111-127

مهدی کاظمی علوم؛ مصطفی عبدی؛ زهرا حیدری معقول


8. تأثیر کیفیت سود بر سیاست تقسیم سود

صفحه 153-172

محمد باقر محمدزاده مقدم؛ سجاد نقدی؛ جواد اسماعیلی