دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 30، پاییز 1397 
7. فراتحلیل در تحقیقات حسابداری

صفحه 125-147

مهدی مران جوری؛ جهانگیر رضوانی


8. اندازه‌گیری و گزارش ارزش تسهیلات اعطایی بانکها

صفحه 149-170

مینا مقدسی نیکجه؛ رضوان حجازی؛ مرتضی اکبری؛ محمدعلی دهقان دهنوی