دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 31، زمستان 1397، صفحه 1-197 
1. اهمیت و اثرات پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی حسابداری چیست؟

صفحه 1-32

ماندانا طاهری؛ غلامرضا سلیمانی امیری؛ یاسین امینی


2. مروری بر معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی: کاربردها و نقاط ضعف و قوت

صفحه 33-63

بهمن بنی مهد؛ مهدی عربی؛ شیوا حسن پور؛ شاهرخ بزرگمهریان