دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 8، بهار 1392 (پیاپی 8) 
2. فناوری اطلاعات و راهبری شرکتی

صفحه 27-38

صبری علی پناه؛ ریحانه هادیان


4. تأثیر اخبار و مراجع خبری بر بازار سرمایه

صفحه 57-72

شهناز مشایخ؛ شهره حدیدی فرد؛ سرور پژمان


7. نحوه انتخاب استراتژی‌های مذاکرات با مدیر توسط حسابرس

صفحه 101-122

کاوه مهرانی؛ سیما یزدانی؛ پریسا سادات بهبهانی نیا؛ هدی اسکندر