دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 10، پاییز 1392 (پیاپی 10) 
4. بررسی نقش اطلاعات حسابداری در بودجه و بودجه‌ریزی

صفحه 53-71

اکبر اعتباریان؛ مصطفی عمادزاده؛ علی روحانی


5. پاسخگویی و چالش افشای اطلاعات

صفحه 73-94

داریوش فروغی؛ مجتبی سلیمانی مارشک


6. کاربرد سیستم های خبره در فرآیند حسابرسی

صفحه 95-107

سید حسین سجادی؛ کامران جمالی؛ بهنام کرمشاهی