دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 14، پاییز 1393 (پیاپی 14) 
8. ابعاد حسابداری ذهنی، ریشه‌ها و کاربردها

صفحه 139-158

غلامرضا امیرسلیمانی؛ فرزانه یوسفی اصل