درباره نشریه

فصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی، نشریه ای  با رویکرد علمی- ترویجی با دسترسی آزاد است که با رسالت توسعه‌ دانش و پژوهش حسابداری در کشور، مبادرت به انتشارمقاله‌های پژوهشی، مروری و ترجمه‌ مقالات علمی معتبر درحوزه حسابداری می‌نماید. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسد. نشریه مقالاتی را می‌پذیرد که توسط استادان و یا زیر نظر آن‌ها انجام شده باشد، هر چند از کارهای پژوهشی و مورد کاوی‌های افراد حرفه‌ای‌ نیز استقبال می‌کند.

 فایل تمام متن مقالات به صورت Pdf در سایت نشریه قرار گرفته و مراجعه‌کنندگان می­‌توانند به صورت رایگان آن را دانلود نمایند.

 زبان: فارسی

صاحب امتیاز: دانشگاه الزهراء(س)

متوسط زمان داوری مقالات: 4 ماه

در حال حاضر هزینه ای جهت داوری و چاپ مقالات دریافت نمی شود.

نسبت مقالات پذیرش شده به کل مقالات واصله: 20 درصد

سرقت ادبی از طریق موتورهای جستجوگر و یابنده سرقت های علمی پیگیری می شود.

 برابر با قوانین علمی و پژوهشی و اساسنامه مجله کلیه نویسندگان و خوانندگان از حقوق مشخصی در زمینه پیگیری روند مقاله ها برخوردارند.

حق کپی رایت از طریق   Cc-By-NC-ND مورد پیگیری و بررسی قرار می گیرد.